Osoba oglądająca samochody

Rejestracja samochodu kupionego na firmę

Poradnik dla przedsiębiorcy, Pytania "na korytarzu"

Zarejestrowałeś firmę w wirtualnym biurze w Warszawie, a teraz kupiłeś samochód i zastanawiasz się, jak go zarejestrować. Bez sensu było by w tym tylko celu ganiać do Warszawy i z powrotem. Jest to ewidentna strata czasu. Poniżej instrukcja, jak to zrobić, jeśli zarejestrowałeś firmę w Biurze dla MIŚa.

Potrzebne dokumenty do rejestracji pojazdu

 • Wniosek;
 • Dowód własności pojazdu, czyli np.:
  • faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu;
  • umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia;
  • prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności;
  • umowa przewłaszczenia np. banku, pierwotna umowa przewłaszczenia wraz z oświadczeniem o zwrotnym przeniesieniu prawa własności i oświadczeniem o całkowitej spłacie zadłużenia.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu;
 • Tablice rejestracyjne;
 • Pełnomocnictwo;
 • Odpis z KRS lub CEIDG (do wglądu) – to my ogarniemy;
 • Potwierdzenie wniesienia opłat.

Procedura

Powyższe dokumenty trzeba wysłać do nas do biura, najlepiej kurierem (ponieważ tablice trzeba zdjąć z samochodu).

My wybierzemy się do urzędu i podbijemy nowe papiery, po czym odeślemy tablice z powrotem. Niestety w zależności od stanu tablic, – mogą być wymagane nowe. Wtedy wpadamy w dowód tymczasowy oraz produkcję nowych tablic rejestracyjnych… to wydłuża proces.

Trzeba zatem przygotować się na sytuację, gdy samochód będzie uziemiony na tydzień.

Opłaty

Jeśli by na miejscu trzeba było coś dopłacić – to, oczywiście, to zrobimy by przyśpieszyć proces i ew. Was później zafakturujemy na tą dodatkową kwotę.

Pełnomocnictwo

Przyjemność upoważniania innych osób kosztuje 17 zł. Opłatę się wnosi na rachunek:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
NIP 525-22-48-481

W tytule należy wpisać na kogo jest pełnomocnictwo oraz w jakiej sprawie. „Pełnomocnictwo dla Jana Kowalskiego do reprezentacji firmy ACME inc. – rejestracja pojazdu WXA 77342

Tablice

W przypadku pozostawienia dotychczasowych tablic rejestracyjnych (tych z unijnymi znaczkami) nie ma konieczności uzyskiwać pozwolenie czasowe. Opłata wynosi 66,50zł. W innych pzypadkach warto samemu sobie wyliczyć opłatę korzystając z sekcji Opłaty. Opłatę się wnosi na rachunek:

Urząd Dzielnicy Śródmieście
ul. Leona Kruczkowskiego 2
00-412 Warszawa
07 1030 1508 0000 0005 5001 0119

W tytule wpłaty należy wpisać markę, model pojazdu i jego numer rejestracyjny bądź w przypadku braku numeru rejestracyjnego – numer VIN.

Gdzie się załatwia rejestrację samochodu firmowego?

Jeśli jesteś naszym MIŚem – sprawę się załatwia w Wydział Ewidencji Ludności i Rejestracji Pojazdów Właćiwy dla Dzielnicy Śródmieście. Dane adresowe urzędu:

00-412 Warszawa
ul. Leona Kruczkowskiego 2
Telefon: 22 443 91 61
Email: srodmiescie.baiso@um.warszawa.pl

Dodatkowe formalności

Przy zakupie samochodu warto zgłosić ten fakt do urzędu – mamy na to 30 dni, termin ten był wydłużany z okazji słynnej choroby… ale trzymałbym w głowie 30 dni. Zgłosić zakup pojazdu można na stronie Moja Warszawa. Szczegółowe instrukcje na ten temat znajdziesz tutaj.