Wyścig z czasem

Monitorujemy Wejście Nowego Ładu

Poradnik dla przedsiębiorcy

W tym poście postaram się ustalić czy i kiedy wejdzie w życie nowy ład. Na górze informacje najnowsze.

Prezydent podpisał Nowy Ład

W sumie trzeba było się tego spodziewać. Zabawa zakończona, – czas umawiać się z doradcą podatkowym, by ustalić, jak się nie dać obrabować w przyszłym roku. Ja, jak zwykle, uderzam do HWW, czego i Wam życzę. 🤓 nie poświęcajcie swój cenny czas na analizy, – po prostu poradźcie się specjalistów.

Czy się uda przepchnąć Nowy Wał?

Jak w prawdziwym thrillerze (anty)bohater próbuje wygrać wyścig z czasem. Czy miłościwie nam panujący zdążą przepchnąć nową ustawę przed końcem listopada. Dlaczego listopad jest ważny? Prawo podatkowe najsensowniej wprowadzać od 1-go stycznia, by się zgadzało z okresem rozliczania PIT – wtedy cały PIT jest objęty jednym prawem. Tu by dopiero były machloje 😎 jakby były dwa różne systemy w tym samym roku podatkowym. Żeby prawo wprowadzić od stycznia i udawać, że jest się państwem prawa – trzeba zachować jakiś okres vacatio legis, i gdzieś jest napisane, że to ma być robione z głową (czyli w zależności od wielkości zmiany, a tu jest olbrzymia) i jeszcze jest napisane, że miesiąć to jest takie tyci-tyci. Zatem celujemy w ten miesiąc, a zatem nowe prawo powinno być przegłosowane i wypchnięte w świat przed północą w noc z 30 listopada na 1 grudnia… Zostało raptem 32 dni… Czy (anty)bohater zdąży odpalić/unieszkodliwić tą bombę?

Komisja Sejmowa

Komisja Sejmowa ponownie wykazała się wyjątkową sprawnością i w ciągu jednego dnia zdążyła przejrzeć wszystkie 62 poprawki, przeanalizować ich skutek na finanse publiczne itd, wydać uchwałę, zmusić RCL do opublikowania jej i jeszcze się załapać na „piątek, piąteczek, piątunio!”. Skubani, potrafią się sprężyć, jak trzeba kogoś obrabować.

Zatem kolejna wersja już jest właściwie gotowa do głosowania. Opinia proponuję przyjąć/odrzucić mniej więcej po połowie poprawek (jeśli dobrze policzyłem 32/30). Część poprawek trzeba głosować łącznie, część z osobna… zaczyna się prawdziwy tetris.

Przy takiej ilości zastrzeżeń warto było by je dokładnie przeanalizować, w końcu chodzi o pieniądze wszystkich zamieszkałych w tym kraju nad Wisłą… Obawiam się, że jednak sejm tutaj nie podziela mojego zdania i spróbuje jeszcze to przepchnąć w listopadzie.

Uchwała Senatu RP

28.10.2021 sejm podjął uchwałę, w której wprowadził 62 poprawki do ustawy, niektóre są dłuższe niektóre krótsze:

Początek uzasadnienia, według mnie, wyjaśnia wszystko:

„Senat – po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 1 października 2021 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, określanej dalej jako „ustawa” – wprowadził do jej tekstu 62 poprawki. Ich uchwalenie jest wyrazem podzielenia przez Izbę licznych zastrzeżeń do ustawy, które odnoszą się przede wszystkim do jej:
1) niezgodności z Konstytucją;
2) niezgodności z prawem Unii Europejskiej;
3) wadliwości pod względem merytorycznym.”

Senat RP

Jeśli chodzi o samą ustawę, wydaję się, że Senat podziela moje zdanie 🤓 Link do dokumentu tutaj.

Strony RCL (Rządowe Centrum Legislacji)

Obserwować linię czasową wprowadzania ustawy można tutaj:

Stan aktualny nowego ładu
Zrzut ekranu z RCL

Warto zauważyć, że popełnili literówkę w dacie „Stanowiska Senatu”.