Funkcje w Excelu po polsku i po angielsku

excel icons

Korzystanie z różnych wersji językowych może być nieoczywiste w przypadku Excela, szczególnie jeśli już nauczymy się nazw funkcji i czujemy się z tym w miarę komfortowo. Microsoft stanął na wysokości zadania i utworzył ostatnio dodatek, który pozwala tłumaczyć funkcje na różne języki.

Jeśli jednak potrzebujesz tylko szybko zajrzeć, poniżej lista moich ulubionych funkcji w dwóch językach. A pod nią pełna z wersji Office 365, aktualna na dzień publikacji.

Funkcje, które MiŚe lubią najbardizej

🇵🇱Polski🇬🇧Angielski
SUMASUM
SUMA.JEŻELISUMIF
ILE.NIEPUSTYCHCOUNTA
SUMA.ILOCZYNÓWSUMPRODUCT
JEŻELIIF
JEŻELI.BŁĄDIFERROR
DZIŚTODAY
DATADATE
ROKYEAR
MIESIĄCMONTH
DZIEŃDAY
ZNAJDŹFIND
ZŁĄCZ.TEKSTCONCAT
WYSZUKAJ.PIONOWOVLOOKUP
LUBOR
ORAZAND
PRAWDATRUE
FAŁSZFALSE
Ulubione funkcje MIŚa w Excelu

Oraz ulubione funkcje finansowe (do liczenia opłacalności biznesu):

🇵🇱/🇬🇧Co ta funkcja robi?
IRRInternal Rate of Return: To jest funkcja, która liczy nam opłacalność inwestycji. Opłacalność jest wskaźnikiem na jaki koszt kapitału (%) możemy sobie pozwolić, by sfinansować przedsięwzięcie.
NPVNet Present Value: Ta funkcja pokazuje ile wart jest dany cashflow w przyszłości przy założonym poziomie kosztu kapitału.
PMTPokazuje nam, jak będzie wyglądała rata kredytu przy konkretnym ustawieniu oprocentowania.

Funkcje według kategorii

Compatibility

🇵🇱Polski🇬🇧Angielski
KOWARIANCJACOVAR
KWARTYLQUARTILE
ODCH.STANDARD.POPULSTDEVP
ODCH.STANDARDOWESTDEV
PERCENTYLPERCENTILE
POZYCJARANK
PROCENT.POZYCJAPERCENTRANK
PRÓG.ROZKŁAD.DWUMCRITBINOM
REGLINXFORECAST
ROZKŁAD.BETABETADIST
ROZKŁAD.BETA.ODWBETAINV
ROZKŁAD.CHICHIDIST
ROZKŁAD.CHI.ODWCHIINV
ROZKŁAD.DWUMBINOMDIST
ROZKŁAD.DWUM.PRZECNEGBINOMDIST
ROZKŁAD.EXPEXPONDIST
ROZKŁAD.FFDIST
ROZKŁAD.F.ODWFINV
ROZKŁAD.GAMMAGAMMADIST
ROZKŁAD.GAMMA.ODWGAMMAINV
ROZKŁAD.HIPERGEOMHYPGEOMDIST
ROZKŁAD.LOGLOGNORMDIST
ROZKŁAD.LOG.ODWLOGINV
ROZKŁAD.NORMALNYNORMDIST
ROZKŁAD.NORMALNY.ODWNORMINV
ROZKŁAD.NORMALNY.SNORMSDIST
ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODWNORMSINV
ROZKŁAD.POISSONPOISSON
ROZKŁAD.TTDIST
ROZKŁAD.T.ODWTINV
ROZKŁAD.WEIBULLWEIBULL
TEST.CHICHITEST
TEST.FFTEST
TEST.TTTEST
TEST.ZZTEST
UFNOŚĆCONFIDENCE
WARIANCJAVAR
WARIANCJA.POPULVARP
WYST.NAJCZĘŚCIEJMODE
ZAOKR.W.DÓŁFLOOR
ZAOKR.W.GÓRĘCEILING
ZŁĄCZ.TEKSTYCONCATENATE

Cube

🇵🇱Polski🇬🇧Angielski
ELEMENT.KPI.MODUŁUCUBEKPIMEMBER
ELEMENT.MODUŁUCUBEMEMBER
LICZNIK.MODUŁÓW.ZESTAWUCUBESETCOUNT
USZEREGOWANY.ELEMENT.MODUŁUCUBERANKEDMEMBER
WARTOŚĆ.MODUŁUCUBEVALUE
WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.MODUŁUCUBEMEMBERPROPERTY
ZESTAW.MODUŁÓWCUBESET

Date & Time

🇵🇱Polski🇬🇧Angielski
CZASTIME
CZAS.WARTOŚĆTIMEVALUE
CZĘŚĆ.ROKUYEARFRAC
DATADATE
DATA.WARTOŚĆDATEVALUE
DNIDAYS
DNI.360DAYS360
DNI.ROBOCZENETWORKDAYS
DNI.ROBOCZE.NIESTANDNETWORKDAYS.INTL
DZIEŃDAY
DZIEŃ.ROBOCZYWORKDAY
DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTANDWORKDAY.INTL
DZIEŃ.TYGWEEKDAY
DZIŚTODAY
GODZINAHOUR
ISO.NUM.TYGISOWEEKNUM
MIESIĄCMONTH
MINUTAMINUTE
NR.SER.DATYEDATE
NR.SER.OST.DN.MIESEOMONTH
NUM.TYGWEEKNUM
ROKYEAR
SEKUNDASECOND
TERAZNOW

Engineering

🇵🇱Polski🇬🇧Angielski
ARG.LICZBY.ZESPIMARGUMENT
BESSEL.IBESSELI
BESSEL.JBESSELJ
BESSEL.KBESSELK
BESSEL.YBESSELY
BIT.PRZESUNIĘCIE.W.LEWOBITLSHIFT
BIT.PRZESUNIĘCIE.W.PRAWOBITRSHIFT
BITANDBITAND
BITORBITOR
BITXORBITXOR
COS.LICZBY.ZESPIMCOS
COSH.LICZBY.ZESPIMCOSH
COT.LICZBY.ZESPIMCOT
CSC.LICZBY.ZESPIMCSC
CSCH.LICZBY.ZESPIMCSCH
CZ.RZECZ.LICZBY.ZESPIMREAL
CZ.UROJ.LICZBY.ZESPIMAGINARY
CZY.RÓWNEDELTA
DWÓJK.NA.DZIESBIN2DEC
DWÓJK.NA.SZESNBIN2HEX
DWÓJK.NA.ÓSMBIN2OCT
DZIES.NA.DWÓJKDEC2BIN
DZIES.NA.SZESNDEC2HEX
DZIES.NA.ÓSMDEC2OCT
EXP.LICZBY.ZESPIMEXP
FUNKCJA.BŁERF
FUNKCJA.BŁ.DOKŁERF.PRECISE
ILOCZYN.LICZB.ZESPIMPRODUCT
ILORAZ.LICZB.ZESPIMDIV
KOMP.FUNKCJA.BŁERFC
KOMP.FUNKCJA.BŁ.DOKŁERFC.PRECISE
KONWERTUJCONVERT
LICZBA.ZESPCOMPLEX
LN.LICZBY.ZESPIMLN
LOG10.LICZBY.ZESPIMLOG10
LOG2.LICZBY.ZESPIMLOG2
MODUŁ.LICZBY.ZESPIMABS
PIERWIASTEK.LICZBY.ZESPIMSQRT
POTĘGA.LICZBY.ZESPIMPOWER
RÓŻN.LICZB.ZESPIMSUB
SEC.LICZBY.ZESPIMSEC
SECH.LICZBY.ZESPIMSECH
SIN.LICZBY.ZESPIMSIN
SINH.LICZBY.ZESPIMSINH
SPRAWDŹ.PRÓGGESTEP
SPRZĘŻ.LICZBY.ZESPIMCONJUGATE
SUMA.LICZB.ZESPIMSUM
SZESN.NA.DWÓJKHEX2BIN
SZESN.NA.DZIESHEX2DEC
SZESN.NA.ÓSMHEX2OCT
TAN.LICZBY.ZESPIMTAN
ÓSM.NA.DWÓJKOCT2BIN
ÓSM.NA.DZIESOCT2DEC
ÓSM.NA.SZESNOCT2HEX

Financial

🇵🇱Polski🇬🇧Angielski
AMORT.LINAMORLINC
AMORT.NIELINAMORDEGRC
CENAPRICE
CENA.BSTBILLPRICE
CENA.DYSKPRICEDISC
CENA.DZIESDOLLARDE
CENA.OST.OKRODDLPRICE
CENA.PIERW.OKRODDFPRICE
CENA.UŁAMDOLLARFR
CENA.WYKUPPRICEMAT
DBDB
DDBDDB
EFEKTYWNAEFFECT
FVFV
IPMTIPMT
IRRIRR
ISPMTISPMT
KWOTA.WYKUPRECEIVED
MIRRMIRR
NAL.ODSACCRINT
NAL.ODS.WYKUPACCRINTM
NOMINALNANOMINAL
NPERNPER
NPVNPV
O.CZAS.TRWANIAPDURATION
PMTPMT
PPMTPPMT
PVPV
RATERATE
RENT.BSTBILLYIELD
RENT.DYSKYIELDDISC
RENT.EKW.BSTBILLEQ
RENT.OST.OKRODDLYIELD
RENT.PIERW.OKRODDFYIELD
RENT.WYKUPYIELDMAT
RENTOWNOŚĆYIELD
ROCZ.PRZYCHDURATION
ROCZ.PRZYCH.MMDURATION
RÓWNOW.STOPA.PROCRRI
SLNSLN
SPŁAC.KAPITCUMPRINC
SPŁAC.ODSCUMIPMT
STOPA.DYSKDISC
STOPA.PROCINTRATE
SYDSYD
VDBVDB
WART.PRZYSZŁ.KAPFVSCHEDULE
WYPŁ.DATA.NASTCOUPNCD
WYPŁ.DATA.POPRZCOUPPCD
WYPŁ.DNICOUPDAYS
WYPŁ.DNI.NASTCOUPDAYSNC
WYPŁ.DNI.OD.POCZCOUPDAYBS
WYPŁ.LICZBACOUPNUM
XIRRXIRR
XNPVXNPV

Information

🇵🇱Polski🇬🇧Angielski
ARKUSZSHEET
ARKUSZESHEETS
BRAKNA
CZY.ADRISREF
CZY.BRAKISNA
CZY.BŁISERR
CZY.BŁĄDISERROR
CZY.FORMUŁAISFORMULA
CZY.LICZBAISNUMBER
CZY.LOGICZNAISLOGICAL
CZY.NIE.TEKSTISNONTEXT
CZY.NIEPARZYSTEISODD
CZY.PARZYSTEISEVEN
CZY.PUSTAISBLANK
CZY.TEKSTISTEXT
INFOINFO
KOMÓRKACELL
NN
NR.BŁĘDUERROR.TYPE
TYPTYPE

Logical

🇵🇱Polski🇬🇧Angielski
FAŁSZFALSE
JEŻELIIF
JEŻELI.BŁĄDIFERROR
JEŻELI.NDIFNA
LUBOR
NIENOT
ORAZAND
PRAWDATRUE
XORXOR

Lookup & Reference

🇵🇱Polski🇬🇧Angielski
ADR.POŚRINDIRECT
ADRESADDRESS
DANE.CZASU.RZECZRTD
FORMUŁA.TEKSTFORMULATEXT
HIPERŁĄCZEHYPERLINK
ILE.WIERSZYROWS
INDEKSINDEX
LICZBA.KOLUMNCOLUMNS
NR.KOLUMNYCOLUMN
OBSZARYAREAS
PODAJ.POZYCJĘMATCH
PRZESUNIĘCIEOFFSET
TRANSPONUJTRANSPOSE
WEŹDANETABELIGETPIVOTDATA
WIERSZROW
WYBIERZCHOOSE
WYSZUKAJLOOKUP
WYSZUKAJ.PIONOWOVLOOKUP
WYSZUKAJ.POZIOMOHLOOKUP

Math & Trig

🇵🇱Polski🇬🇧Angielski
ACOSACOS
ACOSHACOSH
ACOTACOT
ACOTHACOTH
AGREGUJAGGREGATE
ARABSKIEARABIC
ASINASIN
ASINHASINH
ATANATAN
ATAN2ATAN2
ATANHATANH
COSCOS
COSHCOSH
COTCOT
COTHCOTH
CSCCSC
CSCHCSCH
CZ.CAŁK.DZIELENIAQUOTIENT
DZIESIĘTNADECIMAL
EXPEXP
ILOCZYNPRODUCT
KOMBINACJECOMBIN
KOMBINACJE.ACOMBINA
LICZBA.CAŁKTRUNC
LNLN
LOGLOG
LOG10LOG10
LOSRAND
LOS.ZAKRRANDBETWEEN
MACIERZ.ILOCZYNMMULT
MACIERZ.JEDNOSTKOWAMUNIT
MACIERZ.ODWMINVERSE
MODMOD
MODUŁ.LICZBYABS
NAJMN.WSP.WIELLCM
NAJW.WSP.DZIELGCD
PIPI
PIERW.PISQRTPI
PIERWIASTEKSQRT
PODSTAWABASE
POTĘGAPOWER
RADIANYRADIANS
RZYMSKIEROMAN
SECSEC
SECHSECH
SILNIAFACT
SILNIA.DWUKRFACTDOUBLE
SINSIN
SINHSINH
STOPNIEDEGREES
SUMASUM
SUMA.ILOCZYNÓWSUMPRODUCT
SUMA.JEŻELISUMIF
SUMA.KWADRATÓWSUMSQ
SUMA.SZER.POTSERIESSUM
SUMA.WARUNKÓWSUMIFS
SUMA.X2.M.Y2SUMX2MY2
SUMA.X2.P.Y2SUMX2PY2
SUMA.XMY.2SUMXMY2
SUMY.CZĘŚCIOWESUBTOTAL
TANTAN
TANHTANH
WIELOMIANMULTINOMIAL
WYZNACZNIK.MACIERZYMDETERM
ZAOKRROUND
ZAOKR.DO.CAŁKINT
ZAOKR.DO.NPARZODD
ZAOKR.DO.PARZEVEN
ZAOKR.DO.WIELOKRMROUND
ZAOKR.DÓŁROUNDDOWN
ZAOKR.GÓRAROUNDUP
ZAOKR.W.DÓŁ.MATEMATYCZNEFLOOR.MATH
ZAOKR.W.GÓRĘ.MATEMATYCZNECEILING.MATH
ZNAK.LICZBYSIGN

Other

🇵🇱Polski🇬🇧Angielski
BD.ILE.REKORDÓWDCOUNT
BD.ILE.REKORDÓW.ADCOUNTA
BD.ILOCZYNDPRODUCT
BD.MAXDMAX
BD.MINDMIN
BD.ODCH.STANDARDDSTDEV
BD.ODCH.STANDARD.POPULDSTDEVP
BD.POLEDGET
BD.SUMADSUM
BD.WARIANCJADVAR
BD.WARIANCJA.POPULDVARP
BD.ŚREDNIADAVERAGE

Statistical

🇵🇱Polski🇬🇧Angielski
CHI.TESTCHISQ.TEST
CZĘSTOŚĆFREQUENCY
F.TESTF.TEST
GAMMAGAMMA
GAUSSGAUSS
ILE.LICZBCOUNT
ILE.NIEPUSTYCHCOUNTA
KOWARIANCJA.POPULCOVARIANCE.P
KOWARIANCJA.PRÓBKICOVARIANCE.S
KURTOZAKURT
KWARTYL.PRZEDZ.OTWQUARTILE.EXC
KWARTYL.PRZEDZ.ZAMKQUARTILE.INC
LICZ.JEŻELICOUNTIF
LICZ.PUSTECOUNTBLANK
LICZ.WARUNKICOUNTIFS
MAKS.WARUNKÓWMAXIFS
MAXMAX
MAX.AMAXA
MAX.KLARGE
MEDIANAMEDIAN
MINMIN
MIN.AMINA
MIN.KSMALL
MIN.WARUNKÓWMINIFS
NACHYLENIESLOPE
NORMALIZUJSTANDARDIZE
ODCH.KWADRATOWEDEVSQ
ODCH.STAND.POPULSTDEV.P
ODCH.STANDARD.POPUL.ASTDEVPA
ODCH.STANDARD.PRÓBKISTDEV.S
ODCH.STANDARDOWE.ASTDEVA
ODCH.ŚREDNIEAVEDEV
ODCIĘTAINTERCEPT
PEARSONPEARSON
PERCENTYL.PRZEDZ.OTWPERCENTILE.EXC
PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMKPERCENTILE.INC
PERMUTACJEPERMUT
PERMUTACJE.APERMUTATIONA
PHIPHI
POZYCJA.NAJWRANK.EQ
POZYCJA.ŚRRANK.AVG
PRAWDPDPROB
PROC.POZ.PRZEDZ.OTWPERCENTRANK.EXC
PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMKPERCENTRANK.INC
R.KWADRATRSQ
REGBŁSTDSTEYX
REGEXPPLOGEST
REGEXPWGROWTH
REGLINPLINEST
REGLINWTREND
REGLINX.ETSFORECAST.ETS
REGLINX.ETS.CONFINTFORECAST.ETS.CONFINT
REGLINX.ETS.SEZONOWOŚĆFORECAST.ETS.SEASONALITY
REGLINX.ETS.STATYSTYKAFORECAST.ETS.STAT
REGLINX.LINIOWAFORECAST.LINEAR
ROZKŁ.BETABETA.DIST
ROZKŁ.BETA.ODWRBETA.INV
ROZKŁ.CHICHISQ.DIST
ROZKŁ.CHI.ODWRCHISQ.INV
ROZKŁ.CHI.ODWR.PSCHISQ.INV.RT
ROZKŁ.CHI.PSCHISQ.DIST.RT
ROZKŁ.DWUMBINOM.DIST
ROZKŁ.DWUM.ODWRBINOM.INV
ROZKŁ.DWUM.PRZECNEGBINOM.DIST
ROZKŁ.DWUM.ZAKRESBINOM.DIST.RANGE
ROZKŁ.EXPEXPON.DIST
ROZKŁ.FF.DIST
ROZKŁ.F.ODWRF.INV
ROZKŁ.F.ODWR.PSF.INV.RT
ROZKŁ.F.PSF.DIST.RT
ROZKŁ.GAMMAGAMMA.DIST
ROZKŁ.GAMMA.ODWRGAMMA.INV
ROZKŁ.HIPERGEOMHYPGEOM.DIST
ROZKŁ.LOGLOGNORM.DIST
ROZKŁ.LOG.ODWRLOGNORM.INV
ROZKŁ.NORMALNYNORM.DIST
ROZKŁ.NORMALNY.ODWRNORM.INV
ROZKŁ.NORMALNY.SNORM.S.DIST
ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWRNORM.S.INV
ROZKŁ.POISSONPOISSON.DIST
ROZKŁ.TT.DIST
ROZKŁ.T.DST.DIST.2T
ROZKŁ.T.ODWRT.INV
ROZKŁ.T.ODWR.DST.INV.2T
ROZKŁ.T.PST.DIST.RT
ROZKŁ.WEIBULLWEIBULL.DIST
ROZKŁAD.FISHERFISHER
ROZKŁAD.FISHER.ODWFISHERINV
ROZKŁAD.LIN.GAMMAGAMMALN
ROZKŁAD.LIN.GAMMA.DOKŁGAMMALN.PRECISE
SKOŚNOŚĆSKEW
SKOŚNOŚĆ.PSKEW.P
T.TESTT.TEST
UFNOŚĆ.NORMCONFIDENCE.NORM
UFNOŚĆ.TCONFIDENCE.T
WARIANCJA.AVARA
WARIANCJA.POPVAR.P
WARIANCJA.POPUL.AVARPA
WARIANCJA.PRÓBKIVAR.S
WSP.KORELACJICORREL
WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABLMODE.MULT
WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WARTMODE.SNGL
Z.TESTZ.TEST
ŚREDNIAAVERAGE
ŚREDNIA.AAVERAGEA
ŚREDNIA.GEOMETRYCZNAGEOMEAN
ŚREDNIA.HARMONICZNAHARMEAN
ŚREDNIA.JEŻELIAVERAGEIF
ŚREDNIA.WARUNKÓWAVERAGEIFS
ŚREDNIA.WEWNTRIMMEAN

Text

🇵🇱Polski🇬🇧Angielski
BAT.TEKSTBAHTTEXT
LEN
FRAGMENT.TEKSTUMID
KODCODE
KWOTADOLLAR
LEWYLEFT
LITERY.MAŁELOWER
LITERY.WIELKIEUPPER
OCZYŚĆCLEAN
PODSTAWSUBSTITUTE
PORÓWNAJEXACT
POWTREPT
POŁĄCZ.TEKSTYTEXTJOIN
PRAWYRIGHT
SZUKAJ.TEKSTSEARCH
TT
TEKSTTEXT
UNICODEUNICODE
USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPYTRIM
WARTOŚĆVALUE
WARTOŚĆ.LICZBOWANUMBERVALUE
Z.WIELKIEJ.LITERYPROPER
ZAOKR.DO.TEKSTFIXED
ZASTĄPREPLACE
ZNAJDŹFIND
ZNAKCHAR
ZNAK.UNICODEUNICHAR
ZŁĄCZ.TEKSTCONCAT